Choď na obsah Choď na menu
 


Fakty o PS 12

                                                                                        Obrázok Fakty o PS 12

Klasická PS12 s neupraveným čerpadlom a s motorom 1200 ccm dokáže vedenie 2B75 a 4C52 pretlačiť cca za 17,6 sekúnd, pri dĺžke hadíc 20m. Ak budú mať hadice po 19 m, čas výtlaku sa zníži na 16.5 s. K výsledku sa dá dopracovať jednoduchým výpočtom. Hadica B75, dĺžka 20m - objem hadice V = Л × r² × v = 3,14x3,75&sup2x200 = 88,3 l Hadica C52, dĺžka 20m - postup výpočtu rovnaký, výsledok 42,5 l Keď si tieto výsledky prenásobíme počtom hadíc útočného vedenia, dopracujeme sa k výsledku 347 l.To znamená, že ak PS 12 ma výtlak 1200 l za minútu, 347 l vytlačí za cca 17.6 sekúnd.

V našom prípade prichádzajú do úvahy ďalšie faktory ako sú zlomy hadíc, kvalita povrchu hadíc (trenie), kvalita rozdeľovača. Čas sa preto môže o nejakú tú sekundu predĺžiť. Ak sme zvládli tieto výpočty, ľahko si môžme vypočítať najlepší čas, ktorý je možné dosiahnúť s takouto PS 12. Všetko je závislé od zavodnenia čerpadla. Jednoducho ak zavodním čerpadlo za 10 sekúnd, vodu pretlačí za 18 sekúnd, pripočítam nejakú tú sekundu na zrazenie terčov, dopracujem sa k výsledku cca. 30 sekúnd. Po prečítaní týchto riadkov pre vás určite nebude ťažké zistiť, ktoré družstvo používa klasickú, neupravenú PS 12, a ktoré nie. Samozrejme, že dosiahnutý čas je závislý aj od nastavenia motora, jeho kvality a sily, od bežeckých schopností a zručností jednotlivých pretekárov. Z vlastných skúseností viem, že nie všetky sériové PS 12 majú na chlp rovnaký výtlak (1200 l/min). Nie každý motor je rovnako zabehnutý, nie každé čerpadlo je dokonale udržiavané a pretesnené a pod. Rozdiely v časoch môžu byť 1 až 2 sekundy.

Pri použití športových hadíc, čiže B65 a C42 je s takouto PS 12 možné dosiahnúť oveľa lepší čas. Keďže celé útočné vedenie zo športových hadíc má objem cca 243 l, výtlak sa pohybuje okolo 12 sekúnd. Samozrejme pri použití užších hadíc sa zvýši aj tlak a je preto potrebný silnejší motor. Najdôležitejším faktorom pri dosiahnutí čo najlepšieho výtlaku, je čo najlepšie zladenie motora a čerpadla. Neznamená, že keď do čerpadla dám širšie obežné kolo, dosiahnem lepší čas. Nie vždy je to tak. Tento jav sme v tejto sezóne mohli vidieť na mnohých súťažiach. Napr. po rozdeľovač voda dorazí vo výbornom čase a po vbehnutí vody do C hadíc stroj nestačí a zhasne. Výtlaky dnešných strojov špičkových družstiev sa pohybujú pod hranicou 10 sekúnd. Vďaka tomu môžme na súťažiach vidieť aj časy pod 20 sekúnd a nižšie. Samozrejme všetko je na ľuďoch! Zvládnuť takýto stroj si vyžaduje more tréningu, často aj individuálnu prípravu jednotlivých členov družstva.