Choď na obsah Choď na menu
 


Bývajte bezpečne

Bývate bezpečne ?

U Vás horieť nemusí !!!

Požiare v domácnostiach majú často tie najtragickejšie následky.

Každý rok pri nich zomrú a zrania sa desiatky ľudí, spôsobené škody

sa počítajú v tisícoch eur. Vaša domácnosť sa môže v okamihu zmeniť

na zadymenú a rozpálenú smrtiacu pascu.

Či sa stanete obeťou aj vy, závisí najmä od Vás.  Preto:

  •  nenechávajte bez dozoru plameň plynového sporáka, kozuba a dbajte na zvýšenú opatrnosť pri varení, aby nedošlo k vznieteniu pripravovaných pokrmov
  • pri fajčení a odhadzovaní ohorkov cigariet do odpadkových košov dbajte na ich dokonalé uhasenie
  • zamedzte deťom prístup k možným zdrojom otvoreného ohňa (zápalky, zapaľovač), neriskujte a nenechávajte ich bez dozoru
  • udržujte v dobrom technickom stave elektroinštalácie, elektrické spotrebiče, kryty osvetľovacích telies a pohyblivé elektrické vedenia
  • pri odchode z bytu nezabudnite zhasnúť svetlá, vypnúť elektrické spotrebiče, vypnúť elektrický alebo plynový sporák